P.W.”MOTYW” sp. z o.o.

 

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
„MOTYW” SP. Z O.O.

UL. ŚW. DUCHA 105

88-100 INOWROCŁAW

POLSKA

PREZENTACJA FIRMY:

1. FORMA PRAWNA I ZAŁOŻYCIELE SPÓŁKI.

2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI .

3. DANE O WŁADZACH SPÓŁKI.

4. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI.

5. ODBIORCY USŁUG.

6. ZAPLECZE TECHNICZNE.

 

 

AD–1            FORMA PRAWNA:

 

              Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  „Motyw” Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością działającą od 1994 roku. Spółka wpisana jest do Rejestru Handlowego pod numerem: Dział B nr 3396.P.W. „Motyw” Sp. z o.o. została powołana na czas nieograniczony.

 

AD–2            PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI:

 

Zgodnie z aktem założycielskim Spółki przedmiotem działalności Spółki jest: prowadzenie działalności produkcyjnej, budowlanej, handlowej i usługowej na rachunek własny lub w pośrednictwie, a także w kooperacji z partnerami krajowymi oraz zagranicznymi.

 

AD–3            DANE O WŁADZACH SPÓŁKI:

 

              Walne Zgromadzenie  Wspólników jest najwyższa władzą Spółki.  Zgodnie ze statusem jest  powoływane  przez  Zarząd  i powinno być zwołane corocznie. Zarząd składa się z jednego członka wybieranego przez Walne Zgromadzenie Wspólników.

 

W skład Zarządu wchodzi: MAREK PIOTR STELTMANN  -  PREZES ZARZĄDU, DYREKTOR SPÓŁKI

 

AD–4            DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI:

 

1. Dział spedycji Kolejowej:

· przyjmowanie i zdawanie przesyłek do przewozu koleją

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dział utrzymania urządzeń echnicznych 

· remonty, modernizacje i inwestycje w torach kolejowych, prace spawalnicze

3. Dział rozładunku wagonów:

· rozładunek  węgla i petcoksu,

· utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń rozładunkowych  wraz z ciągiem transportowym (taśmociągi)

· naprawa wagonów węglarek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Dział napraw wagonów kolejowych:

· naprawy wagonów towarowych i na  odbiór po naprawie rewizyjnej

· wykonywanie napraw taboru kolejowego PKP w zakresie wykonywania napraw bieżących, przeglądów okresowych i napraw rewizyjnych wagonów

· napraw bieżących wagonów i napraw rewizyjnych

 

4. Dział PRODUKCJI WRÓT DO SILOSÓW SOLI:

· produkcja wrót rozwiernych do magazynów soli na kraj i eksport do Rosji w technologii drewna klejonego

· produkcja zawiasów i okuć stalowych wielkogabarytowych do wrót w technologii  odpornej na działanie soli

 

5. Dział PRODUKCJI KONSTRUKCJI STALOWYCH I KONTENERÓW:

· produkcja i montaż gotowych hal w konstrukcji stalowej

· produkcja elementów konstrukcyjnych do kontenerów na zamówienie

· produkcja kontenerów typu mulda o pojemności 8 m3, 10 mi 12 m3

Produkcja hal

Naprawa wagonów

Naprawa naczep

Produkcja wózków wagonowych

Produkcja kontenerów

7. Działalność pozostała:

· utrzymanie sprawności technicznej bocznicy, w szczególności:

Þ budynki: nastawnie,

Þ łączność kolejowa oraz urządzenia sieci łączności radiowej i przewodowej całej bocznicy;

Þ oświetlenie zewnętrzne  bocznicy,

Þ oświetlenie latarń zwrotnicowych całej bocznicy,

Þ instalacje wewnętrzne i zewnętrzne przyporządkowane obiektom technicznym bocznic,

· utrzymanie sprawności technicznej urządzeń zabezpieczenia ruchu pociągów.

· usuwanie awarii urządzeń srk  oraz skutków ewentualnych wypadków.

AD–5            ODBIORCY USŁUG:

 

· usług taborowych

· usług logistycznych

· projektowej oraz technicznej

· robót torowych

· robót spawalniczych

· usług spedycyjnych

· produkcji wrót

· produkcji kontenerów

Þ LAFARGE CEMENT Polska S.A. w Bielawach

Þ  Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Kruszwicy

Þ  „TRANSODA” Inowrocław Mątwy

Þ LAFARGE  KRUSZYWA POLSKA S.A. w Bielawach

Þ  Huta Aluminium w Koninie

Þ  Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne „CEMET” ODDZIAŁ Bielawy

Þ  MOWAP w Bielawach

Þ „DOME SYSTEM INTERNACIONAL” w Warszawie

Þ  GCB DOMSTAL MIASTKO S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AD–6            ZAPLECZE TECHNICZNE

 

         Pracownicy PW „MOTYW”  to kadra  posiadająca  kwalifikacje, w tym także uprawnienia specjalistyczne (kolejowe i resortowe) oraz badania lekarskie kolejowe.

Aktualnie Spółka posiada :

· nowoczesne zaplecze administracyjno - techniczno - warsztatowe o  z kanałem rewizyjnym pozwalające na pełną obsługę remontową, w tym wykonywanie remontów kapitalnych taboru własnego i obcego,

· sprzęt   do prowadzenia prac remontowych i naprawczych

· wagonów do przewozów wewnętrznych i na sieci PKP,

· punkt naprawy taboru  zlokalizowany przy stacji   PKP  Wapienno

 

                                                                      

                                                                     P.W. "MOTYW" Sp. z o.o.

                                                                       ul. Św. Ducha 105

                                                                        88-100 Inowrocław

                                                                        tel  (52) 353 24 13

                                                                        fax (52) 353 24 12

                                                                   e-mail: biuro@motyw.com.pl

                                                                       www.motyw.com.pl

 

 

 

 

Nasza firma bezpośrednio współpracuje ze spółką „STEL-TOR“ w Inowrocławiu

Produkcja konstrukcji stalowych

Naprawa wagonów

Montaż konstrukcji stalowych

Produkcja kontenerów

Wrota  drewniane do magzynów  soli